สำนักงานเทศบาลตำบลหอมศีล
ประเพณี ลอยกระทง

ประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทง

ลอยกระทง (Loi Krathong Day)

เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:55 น.
 
การเสียภาษีของเทศบาลตำบลหอมศีล

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

2.ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม ถึง สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี

3.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่มกราคม ถึง สิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โทร.03-857-1746

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 16:18 น.
 
งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธฯ ประจำปี ๒๕๕๕

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2012 เวลา 14:19 น.
 
เทศบาลหอมศีลจัดทำเว็บไซต์บริการประชาชน

 เทศบาลหอมศีลจัดทำเว็บไซต์บริการประชาชน
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานของสำนักงานเทศบาลตำบลหอมศีลในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานของ สำนักงานเทศบาลฯ กับพี่น้องประชาชน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 14:36 น.
 
เทศบาลตำบลหอมศีลจัดงาน บวงสรวงท่านเจ้าฟ้าฯ ล่องเรือชิมเมี่ยงปลานิล กินน้ำปานะ ไหว้พระสองแผ่นเดิน

 

 

เทศบาลตำบลหอมศีล จะจัดงาน “บวงสรวงท่านเจ้าฟ้าฯ ล่องเรือชิมเมี่ยงปลานิล กินน้ำปานะ ไหว้พระสองแผ่นดิน”

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 13:28 น.
 

Links

กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ศาลปกครอง
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

Cool Hits Counter
สำนักงานเทศบาลตำบลหอมศีล 11 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์แฟกซ์ : 038- 571746